Rozpuszczalniki

Rozpuszczalniki umożliwiają skuteczne czyszczenie różnych powierzchni w sytuacji, gdy standardowe metody okazują się nieskuteczne. Sprawdzają się między innymi przy renowacji mebli oraz usuwaniu uciążliwych plam po oleju lub farbach.

W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości rozpuszczalniki, które umożliwią sprawne pozbycie się farb, klejów i rdzy z powierzchni mebli.

Asortyment obejmuje:

  • RC-01 nitro
  • rozpuszczalnik D10-10 i rozpuszczalnik D10-20 poliuretanowe
  • rozpuszczalnik ftalowy
  • benzynę ekstrakcyjną II niskoaromatyczną

Czym są rozpuszczalniki?

Rozpuszczalniki to substancje występujące na ogół w stanie ciekłym. Ich działanie polega na tym, że mieszają się one z innymi substancjami, w wyniku czego powstaje roztwór o jednorodnej strukturze. Rozpuszczalniki mogą łączyć się z cieczami, gazami oraz ciałami stałymi. Powinny one być czyste i lotne, wykazywać niską toksyczność, stabilność fizyczną i chemiczną oraz niepalność.