Benzyna ekstrakcyjna III niskoaromatyczna

Kategoria: Rozpuszczalniki
  • do farb i lakierów olejnych, ftalowych oraz asfaltowych
  • do wybawiania plam
  • pojemność- 0,5l ; 5l