Hafele zawiasy nakładane metalla 315 CP

Kategoria: Zawiasy meblowe

 

  • zawias 315.00.500 Metalla 315 CP zwykły, nakładany 110o
  • zawias 315.00.700 Metalla 315 CP z hamulcem, nakładany 110o
  • zawias 315.05.540 Metalla 315 CP zwykły, równoległy
  • zawias 315.01.730 Metalla 315 CP z hamulcem, równoległy
  • zawias 315.00.501 Metalla 315 CP zwykły 1/2 kąta
  • zawias 315.00.701 Metalla 315 CP z hamulcem 1/2 kąta