Kit do drewna DOMOS

 

  • do drewnianych paneli boazeryjnych,podłogowych, parkietów, mebli, drewna budowlanego, płyt pilśniowych itp.
  • po stwardnieniu powierzchnia ma dobrą rozciągliwość i nadaje się do szlifowania
  • nakładać na ubytki warstwę o grubości max.2-3 mm przy jednokrotnym nałożeniu
  • czas twardnienia 0,5-2 godz.
  • wielkość opakowań: 250g; 1kg